با توجه به موضوع مهم راه آهن و توسعه راهها، غیبت رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در این سفر به چشم می آید، اتفاقی که به بیماری وی نسبت داده می شود.

به گزارش آوای دشتی به نقل از خلیج فارس: همزمان با سفر سید ابراهیم رییسی به بوشهر، برخی وزرای وی به نمایندگی از هیات دولت به شهرستان های استان سفر می کنند.

طبق برنامه ریزی صورت گرفته ۵ وزیر معین دولت برای اینکه هرکدام در دو شهرستان بوشهر حضور یافته تعیین شدند که شامل وزرای نفت، اقتصاد، نیرو و جهاد کشاورزی است. (برنامه سفر هرکدام در جدول زیر می بینید)

همچنین قرار است رییس جمهوری هم صبح جمعه وارد بوشهر شود که رییس سازمان برنامه و بودجه، معاون امور روستایی، معاون امور زنان و وزیر کشور وی را همراهی خواهند کرد.

با توجه به موضوع مهم راه آهن و توسعه راهها، غیبت رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در این سفر به چشم می آید، اتفاقی که به بیماری وی نسبت داده می شود.