در آستانه روز عرفه حضور تعداد زیادی از زائران باعث ایجاد تأخیر در عبور از گیت‌ها و ازدحام در مرز ایران و عراق و خصوصا گیت‌های عراقی شده است

در آستانه روز عرفه حضور تعداد زیادی از زائران باعث ایجاد تأخیر در عبور از گیت‌ها و ازدحام در مرز ایران و عراق و خصوصا گیت‌های عراقی شده است

ناکارآمدی طرف عراقی در رسیدگی به وضعیت زوار ایرانی موجب ازدحام شدید در مرز مهران شده است.

زائران حاضر در مرز به خبرنگار فارس گفته‌اند که معطلی در پشت گیت ایران حدود یک ساعت بوده است اما عبور از گیت عراقی با کندی صورت می‌گیرد و بعضی از زائران حتی بیش از ۳ ساعت است که در مرز عراق در انتظار هستند.

با توجه به کمبود امکانات در مرز عراق، مرزبانی مهران برای در امان ماندن مردم از گرمای هوا، عبور مردم از مرز ایران را بر اساس میزان ازدحام در مرز عراق مدیریت می‌کند؛ چرا که در مرز ایران آب و سایه‌بان به اندازه مورد نیاز مهیا شده است.

k6qkCV50kvD2

  • منبع خبر : اقتصادنیوز