در حاشیه معارفه فرماندار جدید شهرستان جم؛ انتقاد شدید امام جمعه جم نسبت به عملکرد پتروشیمی های حاضر در منطقه و مسؤلیت های اجتماعی برای دیدن کلیپ اینجا را بزنید

در حاشیه معارفه فرماندار جدید شهرستان جم؛ انتقاد شدید امام جمعه جم نسبت به عملکرد پتروشیمی های حاضر در منطقه و مسؤلیت های اجتماعی

برای دیدن کلیپ اینجا را بزنید

  • منبع خبر : آینه جنوب