در حکمی از سوی سرتیپ دوم علی رزمجو فرمانده سپاه امام صادق استان علی روستا به عنوان مسئول کارگروه زیرساخت، تحقیق و توسعه نهضت جهش تولید استان منصوب شد روستا، کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه خلیج فارس و دانشجوی دکترای مهندسی شیمی دانشگاه تبریز است و از سال ۹۲ رئیس بسیج مهندسین شهرستان دشتی را […]

در حکمی از سوی سرتیپ دوم علی رزمجو فرمانده سپاه امام صادق استان علی روستا به عنوان مسئول کارگروه زیرساخت، تحقیق و توسعه نهضت جهش تولید استان منصوب شد

روستا، کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه خلیج فارس و دانشجوی دکترای مهندسی شیمی دانشگاه تبریز است و از سال ۹۲ رئیس بسیج مهندسین شهرستان دشتی را بر عهده دارد.

وی همچنین دبیر قرارگاه پشتیبانی و مانع زدایی از تولید شهرستان دشتی، مشاور و تسهیل‌گر شرکت شهرک‌های صنعتی استان، مشاور خوشه‌های صنعتی استان بوشهر و کارمند سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس است.

  • منبع خبر : مند