رضا رضایی حقیقی عضو شورای شهر خورموج در گفت گو با آوای دشتی و در پاسخ به دلیل عدم حضور و تشکیل جلسه تعیین سرپرست شهردار خورموج توضیحاتی ارائه داد. رضایی حقیقی به آوای دشتی گفت: با توجه به اینکه امروز در منطقه حضور نداشته ام و بر این اساس که روال همیشگی شورا اینگونه […]

رضا رضایی حقیقی عضو شورای شهر خورموج در گفت گو با آوای دشتی و در پاسخ به دلیل عدم حضور و تشکیل جلسه تعیین سرپرست شهردار خورموج توضیحاتی ارائه داد.

رضایی حقیقی به آوای دشتی گفت: با توجه به اینکه امروز در منطقه حضور نداشته ام و بر این اساس که روال همیشگی شورا اینگونه بوده است که ۲۴ ساعت قبل از جلسه به صورت کتبی به اعضای شورا اطلاع داده می شود نتوانستم در این جلسه شرکت کنم.
وی ادامه داد: بعد از اطلاع شفاهی توسط مسئول دفتر شورا به ایشان تاکید کردم که به آقای نصیری رییس شورا بفرمایید جلسه را به فردا موکول کند تا بنده نیز حضور داشته باشم ولی متاسفانه به علت اینگونه عدم هماهنگی های همیشگی که وظیفه ذاتی رییس شوراست بعضاً با چنین مشکلاتی در شورا مواجه هستیم.

این عضو شورای شهر خورموج در ادامه گفت: چگونه میشود با اینکه ایشان پنجشنبه ساعت ۱۳ خبر از عدم تایید صلاحیت داشتند و زمان کافی جهت هماهنگی جلسه امروز داشتند، امروز ساعت ۱۳با بنده تماس گرفته شده که ساعت ۱۸ جلسه داریم؟

رضایی حقیقی تاکید کرد این در شرایطی بوده است که بنده هم به عرض ایشان رسانده ام که در منطقه نیستم ولی دوباره اصرار بر جلسه بدون هماهنگی داشتند.