طبق شنیده های آوای دشتی مقرر بوده جلسه اضطراری انتخاب سرپرست شهرداری خورموج عصر امروز برگزار شود. بر این اساس مقرر شده بود این جلسه راس ساعت ۱۸:۳۰ عصر امروز جمعه برگزار شود اما بدلیل عدم حضور برخی اعضای شورا، جلسه انتخاب سرپرست شهرداری خورموج برگزار نشد بر این اساس ظاهراً شهرداری خورموج فردا بدون […]

طبق شنیده های آوای دشتی مقرر بوده جلسه اضطراری انتخاب سرپرست شهرداری خورموج عصر امروز برگزار شود.

بر این اساس مقرر شده بود این جلسه راس ساعت ۱۸:۳۰ عصر امروز جمعه برگزار شود اما بدلیل عدم حضور برخی اعضای شورا، جلسه انتخاب سرپرست شهرداری خورموج برگزار نشد

بر این اساس ظاهراً شهرداری خورموج فردا بدون شهردار یا سرپرست روز کاری خود را سپری خواهد کرد و باید دید تکلیف مراجعه کنندگان به شهرداری در یک روز کاری چگونه خواهد بود