مقاتلی بخشدار شنبه و طسوج در جلسه ستاد کرونای این بخش با قدردانی از تلاشهای صورت گرفته و هماهنگی مناسبی که در سطح بخش برای افزایش میزان واکسیناسیون طی هفته های اخیر صورت گرفته است، زحمات همه دهیاران، شوراها، پایگاه های مقاومت و بخصوص حوزه سلامت در بحث واکسیناسیون عمومی روستاها را شایسته تقدیر دانست […]

مقاتلی بخشدار شنبه و طسوج در جلسه ستاد کرونای این بخش با قدردانی از تلاشهای صورت گرفته و هماهنگی مناسبی که در سطح بخش برای افزایش میزان واکسیناسیون طی هفته های اخیر صورت گرفته است، زحمات همه دهیاران، شوراها، پایگاه های مقاومت و بخصوص حوزه سلامت در بحث واکسیناسیون عمومی روستاها را شایسته تقدیر دانست و افزود نیاز است با همین هماهنگی و هم افزایی چنین اقدامی در مرکز بخش نیز برای رسیدن به درصدهای مطلوب و مورد نظر در زمینه واکسیناسیون همگانی در سطح بخش دست یابیم.

بخشدار شنبه و طسوج افزود همچنان باید خطرات این ویروس را کاملاً جدی بگیریم و اجازه ندهیم نوعی عادی انگاری در میان جامعه ایجاد شود. وی ادامه داد: همچنین بدلیل حجم مراجعه مردم به ادارت نیاز است مدیران همه ی دستگاه ها و نهادهای سطح بخش ضمن بررسی آخرین وضعیت واکسیناسیون کارمندان مجموعه خود با نظارت مرکز جامع سلامت، گزارش این بررسی را به فوریت به بخشداری اعلام کنند تا تصمیمات لازم در این زمینه در جلسه بعدی ستاد کرونای بخش اتخاذ شود، چرا که این موضوع می تواند ضمن الگوسازی مناسب، سلامت مراجعین و خود کارمندان ادارات را بیش از پیش تضمین نماید.
مقاتلی عنوان کرد طی هفته آتی و با پیش بینهای صورت گرفته و اقداماتی که انجام خواهد شد درصد آمار واکسیناسیون سطح بخش از ۷۰٪ عبور خواهد کرد و با توجه به اینکه این احتمال وجود دارد با روند کاهشی میزان مبتلایان و آمار جانباختگان در هفته های آتی، شاهد برخی گشایش ها و تجدیدنظرها در دستورالعمل ها در سطح ملی باشیم، باید در نظر داشته باشیم که ممکن است این امر منوط به میزان واکسیانسیون در هر منطقه نیز باشد و بر این مبنا کماکان باید در زمینه واکسیانسیون همگانی در سطح بخش با همکاری همه جانبه نهایت تلاش خود را برای افزایش میزان کنونی بکار بگیریم.