نظام مردم سالاری،نظام حاکمیت مردم برسرنوشت خویش وپاسخگو بودن در برابر مردم می باشد، و انتخابات فرصتی است که مردم سرنوشت آینده خود وکشورشان را رقم می زنند.

صدای دشتی:

پیش بینی شما از میزان مشارکت در انتخابات پیش رو چیست و عوامل موثر بر میزان مشارکت مردم را چه می دانید؟

پاسخ:

با عرض سلام وادب وتشکر از جناب آقای مقاتلی مدیر سایت وزین صدای دشتی که زمینه ی این گفتگو را فراهم نمودند.
نظام مردم سالاری،نظام حاکمیت مردم برسرنوشت خویش وپاسخگو بودن در برابر مردم می باشد، و انتخابات فرصتی است که مردم سرنوشت آینده خود وکشورشان را رقم می زنند.
گر چه مردم شریف ایران به جهت مسایل ومشکلات معیشتی واقتصادی ،بدقولی مسئولین وتحریم های ظالمانه ای که دشمنان بر مردم تحمیل کرده اند وازشرایط موجود گله مند می باشند .ولی اگر بستری فراهم شود که همه ی سلایق وگروه های سیاسی در یک انتخابات رقابتی مشارکت کنند.مردم فهیم وقدر شناس ایران اسلامی حضور پرشوری خواهند داشت.
توجه به خواست ونظر مردم،شفاف وروراست بودن با آنان،فراهم کردن چشم انداز صحیح برای آینده کشور،ایجادشرایط معیشتی مطلوب ،امید آفرینی وفراهم کردن انتخابات رقابتی ،بعضی از عوامل موثری است که میزان مشارکت مردم در انتخابات آینده را افزایش می دهد . وهر چقدر میزان مشارکت مردم در انتخابات بیشتر باشد ،باعث ایجاد شور ونشاط در جامعه می شود وروند پیشرفت وتوسعه ی کشور شتاب بیشتری به خود خواهد گرفت. امید است که مجریان وناظران انتخابات بر اساس قانون اساسی وبه دور از جانبداری زمینه ی حضور پر شور مردم در انتخابات پیش رو را فراهم سازند.