بالا‌گرفتن تب شیوع کرونا و اعلام وضعیت قرمز در بیشتر مناطق کشور، موجب بازگشت شرایط قرنطینه و تعطیلی مشاغل و کسب‌وکارها شده. این تصمیم از سوی ستاد ملی کرونا و به دلیل عدم رعایت پروتکل های بهداشتی و شیوع ویروس کرونا گرفته شده و محدودیتها در گروه مشاغل ۲، ۳ و ۴ در  شهرستان های بحرانی که در […]

بالا‌گرفتن تب شیوع کرونا و اعلام وضعیت قرمز در بیشتر مناطق کشور، موجب بازگشت شرایط قرنطینه و تعطیلی مشاغل و کسب‌وکارها شده.

این تصمیم از سوی ستاد ملی کرونا و به دلیل عدم رعایت پروتکل های بهداشتی و شیوع ویروس کرونا گرفته شده و محدودیتها در گروه مشاغل ۲، ۳ و ۴ در  شهرستان های بحرانی که در وضعیت قرمز به سر می برند، اعمال می‌شود.