از اواخر اسفند ماه عملیات پاکسازی سرتاسری و عمقی اسکله خورخان از ضایعات و پسماند‌های عملیات صیادی به ابتکار مدیریت تعاونی صیادی بردخون آغاز شده و در روز‌های آتی نیز ادامه ادامه دارد.

مدیرعامل تعاونی صیادی بردخون کفت: با توجه به آنکه در یک دهه اخیر هیچگونه عملیات پسماند زدایی و پاکسازی عمقی در محل صورت نگرفته است، حجم زیادی از تور‌های مستعمل و طناب‌ها در ماسه‌های داخل اسکله دپو شده و در کنار سایر ضایعات صیادی و ماهیان غیر خوردنی، شرایط نامناسبی را در محل ایجاد نموده بود. از حدود یک هفته قبل این عملیات پاکسازی عمقی با کمک تجهیزات لازم آغاز شده و تا هفته آینده در کل محدوده اسکله ادامه خواهد داشت. ضمن آنکه پاکسازی جزایر اطراف بخصوص جزیره خان و تهمادون هم پس از آن اجرایی خواهد شد.

ریشهری بر ساماندهی این اسکله و امکان تعبیه سکو پس از هماهنگی و همکاری لازم از طرف ادارات مرتبط، جهت امکان شرایط بهتر تخلیه ماهی و ادوات صید و جلوگیری از بروز مجدد اینگونه آلودگی‌ها تاکید کرد.

درویشی رئیس اداره نظارت بر امور حیات اداره کل حفاظت محیط زیست استان هم گفت: با توجه به آنکه اسکله خورخان خارج از استاندارد‌های زیست محیطی و همچنین پهلوگیری و تجهیزات لازم اسکله‌ای می‌باشد، ساماندهی این محل و عملیات پاکسازی در اجتماعات حرا اطراف آن که مشرف به جزیره خان بعنوان یکی از محله‌ای تجمع پرندگان در استان ضروری است.