فرماندار بوشهر در پایان مهلت ثبت نام داوطلبان شوراهای اسلامی شهرها گفت: ۲۴۳نفر داوطلب انتخابات شوراهای اسلامی شهرهای شهرستان بوشهر شدند. این میزان در دوره پنجم ۲۹۲ نفر و در دوره چهارم ۲۳۸ نفر بوده است. عباس جمشیدی در ادامه گفت: از تعداد ۲۴۳نفر مذکور، ۱۵۸نفر به صورت حضوری، ۱۳نفر در دفترهای پیشخوان، ۳۸ اینترنت […]

فرماندار بوشهر در پایان مهلت ثبت نام داوطلبان شوراهای اسلامی شهرها گفت: ۲۴۳نفر داوطلب انتخابات شوراهای اسلامی شهرهای شهرستان بوشهر شدند. این میزان در دوره پنجم ۲۹۲ نفر و در دوره چهارم ۲۳۸ نفر بوده است.
عباس جمشیدی در ادامه گفت: از تعداد ۲۴۳نفر مذکور، ۱۵۸نفر به صورت حضوری، ۱۳نفر در دفترهای پیشخوان، ۳۸ اینترنت و ۳۴نفر از طریق اپلیکیش تلفن همراه نام نویسی کرده اند.
رییس ستاد انتخابات شهرستان بوشهر افزود: از این تعداد ۲۰۲ نفر معادل ۸۳درصد مرد و ۴۱ زن معادل ۱۷درصد زن هستند.
ایشان خاطرنشان کرد: از مجموع افراد ثبت نام شده،به ترتیب ۱۶۳، ۴۰، ۲۲ و ۱۸ نفر برای شورای اسلامی شهرهای بوشهر، عالی شهر، خارگ و چغادک داوطلب شده اند.
فرماندار بوشهر همچنین اظهار داشت: از مجموع افراد ثبت نام کرده، ۲نفر دیپلم، ۱۱نفر فوق دیپلم، ۱۳۷نفر لیسانس، ۸۱نفر فوق لیسانس، ۷نفر دکتری و ۵نفر با مدرک حوزوی و از این تعداد ۳نفر از اهالی محترم اهل سنت و سایر افراد شیعه می باشند.
رییس ستاد انتخابات بیان داشت: از کل افراد ثبت نام شده، بیشترین گروه شغلی مربوط به کارمندان با ۸۷نفر و پس از آن شغل آزاد به تعداد ۵۶نفر بوده است. همچنین از مجموع داوطلبان ۳۱نفر معادل ۱۳درصد ایثارگر و ۲۱۲نفر معادل ۸۷درصد فاقد مدرک ایثارگری و همین میزان نیز فاقد سابقه حضور شورا بوده اند.