سخنگوی دولت گفت: کمک‌هزینه مسکن کارگران در جلسه هیئت دولت بررسی شد و همان مبلغ ۹۰۰ هزار تومانی پیشنهادی شورای عالی کار تصویب شد.

علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت صبح امروز در حاشیه نشست دولت گفت: بخش اعظم جلسه امروز هیئت دولت به بررسی و پیگیری صحبت های مقام معظم رهبری اختصاص یافت.

وی ادامه داد: روز گذشته ما لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت  میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را در مجموعه دولت نهایی و به مجلس ارسال کردیم.

حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی کارگران در دولت تصویب شد

سخنگوی دولت گفت: کمک‌هزینه مسکن کارگران در جلسه هیئت دولت بررسی شد و همان مبلغ ۹۰۰ هزار تومانی پیشنهادی شورای عالی کار تصویب شد.

وقت پرداختن به حاشیه را نداریم

سخنگوی دولت در بخشی از دیگر در پاسخ به اظهارات اخیر روحانی گفت: دولت باید به اصل بپردازد و کشور آنقدر کار دارد که وقت پرداختن به حاشیه را نداریم.

بهادری جهرمی همچنین گفت: بعضی علاقه دارند دنبال حاشیه بروند ولی دولت باید به اصل بپردازد؛ آنقدر مردم و مملکت کار دارند که وقت رسیدن به حاشیه را نداریم.

وی افزود: ماه رمضان ایام برکت و غفران الهی است برخی‌ها در رابطه با کارهای گذشته خودشان، دستاوردها، گزارش‌ها و نتیجه آماری عملکردشان در طول یک دهه گذشته تدبر و یک مقدار استغفار کنند.

«دریافت ارز» یکی از منابع اطلاعاتی برای تعیین دهک افراد و قطع یارانه است

بهادری جهرمی تاکید کرد: طبیعتا «دریافت ارز» یکی از منابع اطلاعاتی است که وزارت رفاه می تواند از آن بهره برداری بکند برای اینکه مشخص شود آن فرد یا خانواده جزو دهک های بالا هستند یا پایین.

وی ادامه داد: کسانی که ارز می گیرند عموما جز افرادی هستند که در دهک بالا قرار بگیرند.

سخنگوی دولت تاکید کرد: کسی از کارت ملی دیگران سوءاستفاده نکند چه برای تراکنش های بانکی چه برای حساب های بانکی داخل مغازه چه برای دریافت ارز، این موارد جزو منابع اطلاعاتی هستند که برای دهک بندی افراد و خانواده ها مورد استفاده قرار می گیرند.