بنا بر شنیده‌ها و گفته های فضای مجازی دشتی دو مدیر این شهرستان از سمت خود استعفا داده‌اند.

به گزارش آوای دشتی و بر اساس شنیده ها پس از اینکه نجفی اصل رییس اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان دشتی عدم توجه مدیرکل استان بوشهر به خواسته ها و گفته های مدیر ارشاد شهرستان دشتی را بعنوان دلیلی موجه برای استعفای خود اعلام کرده است، در آخرین ساعت روز پنج شنبه اعلام شد محمد طلائیان مجرد بخشدار شنبه و طسوج نیز استعفای خود را تقدیم کرده است و حتی خبرگزاری فارس در گفتگویی با وی دلیل این استعفا را ناهماهنگی در شهرستان عنوان کرده است.
باید دید آیا با استعفای این دو مدیر موافقت میشود یا در آینده شاهد استعفاهای دیگری نه تنها در سطح شهرستان دشتی که در استان نیز خواهیم بود؟

پ.ن: آوای دشتی به تنهایی صحت این شنیده ها را تایید نمی کند و آمادگی درج و انعکاس توضیحات لازم در این زمینه توسط مسئولین مربوطه و همچنین نامبردگان را خواهد داشت.