سوال اینجاست که عملکرد صداوسیما به جز تقلید و راه اندازی یک شبکه در مقابل شبکه کشور دیگر چه بوده است؟ آیا العالم نیز توانست مانند الجزیره یا حتی العربیه در سطح منطقه عمل کند و تبدیل به مولفه‌ای در مذاکرات شود؟ چرا عربستان در مذاکرات و گفتگو‌ها با ایران هیچگاه خواستار تعطیلی العالم نشده؟ پر واضح است که عدم تاثیرگذاری و شکست تام و تمام صداوسیما و شبکه‌های عربی آن ریشه در این مسئله دارد. چرا هیچکس پاسخگوی منابع هدرشده در این شبکه‌ها نیست؟ چرا صداوسیما زحمتی به خود نمی‌دهد که حداقل آماری از مخاطبان این شبکه‌ها ارائه دهد؟

از زمانیکه قطر شبکه الجزیره را برای پیشبرد اهداف سیاسی خود در منطقه تاسیس کرد، ایران نیز تقریبا همزمان شبکه العالم را به همین جهت و برای تاثیرگذاری بر مردم کشور‌های منطقه تاسیس کرد، اما قرار نبود این شبکه با هر شرایطی به حیات خود ادامه دهد و همواره آسوده خاطر از عدم هر گونه جواب پس دادن، به پخش برنامه‌های خود ادامه دهد. شاید گاهی پذیرش شکست برای ضایع نکردن حقوق ملت و از بین نردن سرمایه در یک مجموعه کم مخاطب سود بیشتری به دنبال داشته باشد.

شبکه العالم در سال ۱۳۸۲ تشکیل شد و هنوز بودجه کلانی را به خود اختصاص می‌دهد، اما هیچ مسئولی تاکنون نسبت به تاثیرگذاری این شبکه پاسخگو نبوده و مشخص نیست آمار بازدیدکنندگان شبکه فوق و تاثیرگذاری آن تا چه حد است. با توجه به محتوای ضعیف، تکراری و نخ نمای آن مشخص است که این شبکه مخاطب خاصی را در جهان عرب به خود جذب نکرده و تحلیل و اخبار آن منبع و مرجع خبرنگاران نشده است. حتی تصاویر و فیلم‌های برنامه‌های آن نیز نتوانسته در فضای مجازی بصورت عمومی پخش شود. مخاطبان هم اگر نخواهیم بگوییم با بی توجهی از کنار آن رد شدند، العالم را حتی جدی هم نگرفتند، چه برسد به مقامات عرب.

در مقابل رفتار رسانه‌ای کشور‌های عربی منطقه قابل توجه است که با تاسیس شبکه‌هایی مانند الجزیره و «ایران اینترنشنال» تا حدی تاثیرگذاری سیاسی خود را ادامه می‌دهند که تبدیل به یک مولفه در گفتگو‌های سیاسی میان دوکشور می‌شوند و فعالیت این شبکه‌ها به عنوان یک مطالبه سیاسی محل امتیاز دادن می‌شود. البته ناگفته نماند که بخش عمده‌ی تاثیرگذاری «اینترنشنال» مرهون محدویت‌های رسانه‌ای در داخل است که موجب آسیب فراوان به رسانه‌های داخلی و انتقال مرجعیت رسانه‌ای به خارج از کشور شده است.

سوال اینجاست که عملکرد صداوسیما به جز تقلید و راه اندازی یک شبکه در مقابل شبکه کشور دیگر چه بوده است؟ آیا العالم نیز توانست مانند الجزیره یا حتی العربیه در سطح منطقه عمل کند و تبدیل به مولفه‌ای در مذاکرات شود؟ چرا عربستان در مذاکرات و گفتگو‌ها با ایران هیچگاه خواستار تعطیلی العالم نشده؟ پر واضح است که عدم تاثیرگذاری و شکست تام و تمام صداوسیما و شبکه‌های عربی آن ریشه در این مسئله دارد. چرا هیچکس پاسخگوی منابع هدرشده در این شبکه‌ها نیست؟ چرا صداوسیما زحمتی به خود نمی‌دهد که حداقل آماری از مخاطبان این شبکه‌ها ارائه دهد؟

بهتر است صداوسیما حداقل با تعطیلی شبکه‌های بی مورد و نخ نمایی مانند العالم و پرس تی وی، حداقل بودجه‌ی بیشتری از ملت به هدر ندهد.

  • منبع خبر : انتخاب