معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان بوشهر در این خصوص اظهار داشت: در چهارمین روز ثبت نام شوراهای اسلامی در سه شهر بوشهر، عالی شهر و خارگ به ترتیب ۱۳نفر شامل ۱۰مرد و ۳زن، ۵نفر شامل آمد و یک زن و ۴نفر شامل سه مرد و یک زن ثبت نام کردند. هادی اخلاقی افزود: […]

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان بوشهر در این خصوص اظهار داشت: در چهارمین روز ثبت نام شوراهای اسلامی در سه شهر بوشهر، عالی شهر و خارگ به ترتیب ۱۳نفر شامل ۱۰مرد و ۳زن، ۵نفر شامل آمد و یک زن و ۴نفر شامل سه مرد و یک زن ثبت نام کردند.

هادی اخلاقی افزود: از این تعداد ۱۴نفر با حضور در محل ستاد انتخابات شهرستان واقع در فرمانداری و ۸نفر نیز از سه طریق تعیین شده نام نویسی کردند.
جانشین ستاد انتخابات شهرستان بوشهر در پایان گفت: در پایان روز چهارم از ثبت نام شوراها در مجموع ۵۲ نفر داوطلب شده اند.