خلیج فارس نوشت: سخنان استاندار بوشهر از نظر اشتغال بیشتر ملوانان موثر است، اما باید درخصوص دستمزد ملوانان بوشهری هم راهکاری ارائه بدهد...

به گزارش آوای دشتی به نقل از خلیج فارس: فرمانده مرزبانی استان بوشهر گفت: با توجه به مصوبه شورای تامین، از اول بهمن از فعالیت شناور‌هایی که ملوانان آن‌ها غیر بومی باشد، جلوگیری می شود.

حدود یک هفته پیش بود که احمد محمدی‌زاده استاندار بوشهر در نشست کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان اعلام کرد که باید از اول بهمن سفر لنج‌های صیادی و تجاری تنها با ملوانان بومی استان انجام گیرد.

حالا فرمانده مرزبانی استان بوشهر گفته است، با توجه به مصوبه شورای تامین که به ریاست استاندار برگزار شد، مقرر شد از فعالیت شناور‌هایی که ملوانان آن‌ها غیر بومی باشند، جلوگیری شود.

سرهنگ یداله شرفی گفت: مرزبانی استان از اول بهمن از فعالیت این شناورها جلوگیری خواهد کرد.

او گفت: این تصمیم به منظور اشتغال مردم ساحل نشین استان گرفته شده است و از صاحبان شناورها درخواست می‌کنیم که از ملوانان بومی استان استفاده کنند و گرنه همکاران ما در حوزه مرزی براساس این مصوبه اقدام خواهندکرد.

بررسی ها نشان می دهد در حال حاضر بسیاری از شناورهای استان بوشهر با ملوانان غیربومی که غالبا از استان خوزستان به ویژه آبادان هستند به سفر می روند.

البته گفته می شود ملوانان آبادانی دستمزد کمتری نسبت به ملوانان استان بوشهر دریافت می کنند و همین موضوع موجب شده تا لنج داران تمایل بیشتری به همکاری با ملوانان غیربومی داشته باشند.

سخنان استاندار بوشهر از نظر اشتغال بیشتر ملوانان موثر است، اما مدیر ارشد استان باید درخصوص دستمزد ملوانان بوشهری هم راهکاری ارائه بدهد تا این جریان هم به نفع ملوانان باشد و هم لنج داران، زیرا هرگونه تحمیل هزینه اضافی بر شناورها می تواند بازار استان را با گرانی مواجه کند.