به گزارش اوای دشتی؛ بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد در پی افزایش قیمت نان در اکثر مناطق و محلات این شهر، شهروندان خورموجی نسبت به نابسامانی کیفیت بخصوص وزن چانه و اندازه نان‌ها علیرغم وعده های داده شده و از آن بدتر سهمیه بندی نان معترض هستند. یکی از شهروندان در گفتگو با خبرنگار آوای دشتی […]

به گزارش اوای دشتی؛ بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد در پی افزایش قیمت نان در اکثر مناطق و محلات این شهر، شهروندان خورموجی نسبت به نابسامانی کیفیت بخصوص وزن چانه و اندازه نان‌ها علیرغم وعده های داده شده و از آن بدتر سهمیه بندی نان معترض هستند.

یکی از شهروندان در گفتگو با خبرنگار آوای دشتی گفت: کیفیت نان بسیار نامطلوب شده، پایین بودن سطح بهداشت فردی، برخورد ناشایست بعضی نانواییان با مردم در تحویل نان، رعایت نکردن ساعت پخت نان، خشک و کوچک بودن اندازه نان از جمله مشکلاتی هستند که نه فقط ما در خورموج بلکه مردم این شهرستان با آنها دست و پنجه نرم می کنند وتعجب برانگیز است که چرا مسئولین چاره اندیشی نمی‌کنند و با متخلفان برخورد قانونی انجام نمی‌شود و حتما هم این مشکلات حل شدنی نیست مگر با دقت و نظارت درست مسئولین مربوطه.

این شهروند ادامه داد: واکنش متصدیان نانوایی در اعتراض به موضوع نان این است که تعدادی از متصدیان نانوایی ها با بیان این مطلب که شهرستان دشتی از نظر جمعیت افزایش یافته! ولی متأسفانه سهمیه آرد نانوایان افزایش که نیافته هیچ، مدعی هستند آرد ماهیانه از سهم نانوایی های مجاز کم شده و به نانوایی‌های جدید التأسیس واگذار شده که این امر باعث شده نانوایان در ساعت پخت نان به مشکل بر بخورند و کشمکش بین مردم و متصدیان برای دریافت نان بیشتر باعث بدخلقی ما با مردم شده.

همچنین در کمال تعجب خبرهای رسیده حاکی از آن است که فروش نان سهمیه‌بندی شده است. یعنی در صورت شلوغی به هر فرد تنها ۵هزار تومان و در صورت خلوتی ۸ هزار تومان نان داده می‌شود و اگر فردی نیاز بیشتری به نان داشته باشد باید آن را از نانوایی دیگری تهیه کند.!.

عده ای از شهروندان خورموجی در گفتگو با خبرنگار ما از کمبود نان مصرفی خانواده های خود ابراز گله مندی نموده‌اند. یک شهروند خورموجی گفت متأسفانه برای تهیه نان روزانه خود در تنگنا قرار گرفته ایم به طوری که نانوایی ها بیشتر از حد مشخص شده خودشان و نه سقف معینی از صنف نان به مشتریان خود نمی دهند. ما خانواده عیال واری هستیم و با این وضعیت یعنی باید خانوادگی بر سر نانوایی برویم و گرنه نان به همه نمی رسد. این شهروند افزود متأسفانه برخورد بعضی از نانوایان با ارباب رجوع بسیار تند است و اگر خواستار تعداد بیشتری نان باشیم با گفتاری تند از ندادن نان میگویند و از گرفتن پول و کارت بانکی خودداری می‌کنند و از همه مهمتر نانوایان ساعت کار معین شده را رعایت نمی کنند و صبح‌ها بعضی از نانوایی ها تعطیل هستند و یا فعالیت خود را دیرتر از موعد مقرر شروع و زودتر به پایان می رسانند.

به نظر می رسد نیاز است به دور از هرگونه سرپوش گذاشتن بر مشکلات ملموس موجود در این شرایط سخت مسئولین کمبودها و نواقص را بپذیرند و عملاً به فکر رفع آنها باشند و نه با واگذاری و گروه گروه کردن و دسته دسته کردن اختیارات که حاصلی جز سردرگمی برای مردم ندارد، مشکلی را بر مشکلات موجود اضافه کنند.