چند روز قبل آقای عرب سرخی از تمایل خود و نظر خود درباره نامزدی سید حسن خمینی سخن گفته بود. امروز به همین بهانه سایت مشرق که منسوب به نهادهای نظامی است و بر خلاف وصیت امام در سیاست دخالت فعال دارد، به یادگار امام حمله ور شده و تلویحا او را کاندیدای اشرافی نامیده […]

چند روز قبل آقای عرب سرخی از تمایل خود و نظر خود درباره نامزدی سید حسن خمینی سخن گفته بود.

امروز به همین بهانه سایت مشرق که منسوب به نهادهای نظامی است و بر خلاف وصیت امام در سیاست دخالت فعال دارد، به یادگار امام حمله ور شده و تلویحا او را کاندیدای اشرافی نامیده است.

در این باره نکاتی گفتنی است که با گردانندگان اصلی و پشت پرده این رسانه در میان می گذاریم.

۱- فرزندان مرحوم حاج سید احمد خمینی زندگی روشن و مشخصی دارند و تمام جزییات زندگی ایشان برای اهلش معلوم است. اگر دوستان مشرق عزم شناخت اشرافیت را دارند، بعد از کسب اجازه از بزرگ ترهایشان، مناظره ای را به طور زنده بین آنها و امثالشان، در صدا و سیما برگزار کنند تا هم ایشان و هم خانواده های مشابه همه دارایی خود را اعلام کنند.

۲- این نوع سخن گفتن درباره فرزندان امام تا کنون مخصوص رسانه های ضد انقلاب بوده است. پس به گردانندگان مشرق هشدار جدی می دهیم که پا در مسیر دشمنان قسم خورده امام و انقلاب نگذارند.

۳- استفاده از واژه هایی مثل اشرافیگری که تنها به درد استفاده در دعواهای کودکانه جناحی می خورد، در شأن رسانه هایی نیست که از پول بیت المال ارتزاق می کنند. و الا می توان امثال چنین واژه هایی را در هر موردی به کار برد. واژه هایی نظیر «چماقدار»، «مستبد»، «توتالیتر»، «عوام فریب»، «دروغگو»، «مردم فریب»، «قدرت طلب»، «نان به روز خور»، «عاشق پهلوان زنده» و…. در شأن ادبیات ما و شما نیست.

۴- ظاهرا تنها دلیل این آقایان به بنای حرم مطهر امام بر می گردد. اما آیا ایشان به متصدیان و سازندگان مصلای تهران که چندین مقابل حرم امام هزینه بر داشته و یا متولیان و مسئولان عالی رتبه سایر بقاع متبرکه هم همین نسبت را می دهند؟

۵- علت پریشان نویسی «مشرقیون» برای ما روشن است. داستان به نظرسنجی های جدید بر می گردد که ظاهرا خواب آقایان را آشفته کرده است.

اما به ایشان اطمینان می دهم یادگار امام اگر احساس مسئولیت کند، صد برابر این دشنام ها و تهمت ها و کینه ها راه را بر ایشان نمی بندد و اگر هم عزم نداشته باشد….

  • منبع خبر : جماران