ایلنا؛بازنشستگان از معطلی طولانی در تصویب لایحه‌ی دائمی شدن همسان‌سازی انتقاد کردند.

بازنشستگان کارگری از معطل ماندن لایحه‌ی دائمی شدن همسان‌سازی برای چندین ماه انتقاد کردند.

براتی (بازنشسته حداقل‌بگیر در قروه کردستان) در این رابطه با بیان اینکه از نمایندگان مجلس انتظار داریم به معیشت گروه‌های فرودست از جمله مستمری‌بگیران کم درآمد توجه کنند، اضافه کرد: به نظر می‌رسد قصد دارند لایحه را از میان بردارند یا آنقدر معطل کنند تا برنامه ششم به پایان برسد. ماه‌هاست که این لایحه در مجلس معطل مانده و گاهاً خبر می‌رسد که نمایندگان در حال امضا جمع کردن برای از دور خارج کردن آن هستند. این اخبار موجب نگرانی بازنشستگان می‌شود.

بازنشستگان خواستار تصویب و ابلاغ لایحه‌ی دائمی شدن همسان‌سازی قبل از فرارسیدن زمستان و داغ شدن بحث‌های بودجه در مجلس هستند چراکه اگر بحث و بررسی بودجه سال آینده با جدیت آغاز شود، تمام طرح‌ها و لوایح برای مدتی معوق می‌مانند.