خسرو دهقانی مدیر کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری  و دبیر ستاد انتخابات استان بوشهرگفت: در روز اول ثبت نام از داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی شهر جهت رقابت برای ۱۱۰ کرسی شوراها در ۴۰ شهر استان بوشهر در مجموع ۶۰ نفر ثبت نام آنها نهایی شده است. وی افزود: از این ۶۰ نفر ۱۵ […]

خسرو دهقانی مدیر کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری  و دبیر ستاد انتخابات استان بوشهرگفت: در روز اول ثبت نام از داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی شهر جهت رقابت برای ۱۱۰ کرسی شوراها در ۴۰ شهر استان بوشهر در مجموع ۶۰ نفر ثبت نام آنها نهایی شده است.

وی افزود: از این ۶۰ نفر ۱۵ داوطلب در شهرستان بوشهر (شامل بندر بوشهر ۸ نفر؛ عالی شهر ۶ نفر و چغادک ۱ نفر) در شهرستان گناوه ۶ نفر (شامل بندررگناوه ۶ نفر)؛ در شهرستان کنگان ۱۳ نفر (سیراف ۳ نفر؛ بنک ۷ نفر و بندر کنگان ۳ نفر)؛ در شهرستان دیلم ۱ نفر( شهر امام حسن) در شهرستان جم ۴ نفر (شامل شهر ریز ۱ نفر و جم ۳ نفر) در شهرستان عسلویه ۱ نفر ( نخل تقی)؛ شهرستان دیر ۶ نفر ( شامل بندر دیر ۳ نفر ، آبدان ۱ نفر ، دوراهک ۱ نفر، بردخون ۱ نفر) در شهرستان دشتی ۲ نفر ( شهر خورموج) و در دشتستان ۱۲ نفر (شامل برازجان ۶ نفر؛ آب پخش ۱ نفر ؛ وحدتیه ۱ نفر؛ تنگ ارم ۱ نفر ؛ شبانکاره ۲ نفر) هستند.

️دهقانی اضافه کرد: از این ۶۰ داوطلب ۵۶ نفر مرد و ۴ نفر زن می باشند.