مدیر کشتارگاه کوم‌هامادا از پیدایش ۵ راس خر درون کیسه‌های پارچه‌ای در کنار کانال آبی رها شده،خبرداد.

مدیر کشتارگاه کوم‌هامادا از پیدا کردن ۵ راس خر در یکی از کانال‌های آبی روستای ابوالخاوی خبر داد. در این بین کمیته‌ای از واحد محلی و دامپزشکی مرکز شهر کوم هامادا  به محل کشتارگاه فرستاده شد.

پس از بررسی این منطقه، ۵ راس خر  پیدا شدند که تمامی راس‌ها در کیسه‌ای پارچه‌ای قرار داشتند. این کیسه‌ها در کنار کانال آبی رها شده بودند. همچنین کمیته‌ای برای بازرسی این حادثه تشکیل شده است تا نتیجه تحقیقات به دادستان عمومی گزارش داده شود. کمیته‌ای دیگر برای بررسی تمامی رستوران‌ها و فروشگاه‌های گوشت در مرکز کوم همادا تشکیل شد تا از سلامت گوشت‌ها وغذا‌های تولیدی اطمینان پیدا کنند. درنتیجه جلسه‌ای برای متخلفان تشکیل شد تا پس از دستگیری مجازات و زندانی شوند.

کشف 5 راس خر در کنار کانال آبی!

کشف 5 راس خر در کنار کانال آبی!

کشف 5 راس خر در کنار کانال آبی!

کشف 5 راس خر در کنار کانال آبی!

کشف 5 راس خر در کنار کانال آبی!

 

کشف 5 راس خر در کنار کانال آبی!

کشف 5 راس خر در کنار کانال آبی!

کشف 5 راس خر در کنار کانال آبی!

کشف 5 راس خر در کنار کانال آبی!

کشف 5 راس خر در کنار کانال آبی!