اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر در ارتباط با گلایه مندی مردمی درج شده در سایت خبری صدای دشتی از تحویل کارنامه در قبال دریافت وجه مالی از خانواده ها در نامه ارسالی اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر آمده است: با توجه به گزارشات رسیده برخی از مدیران مدارس هنگام تحویل کارنامه […]

اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر در ارتباط با گلایه مندی مردمی درج شده در سایت خبری صدای دشتی از تحویل کارنامه در قبال دریافت وجه مالی از خانواده ها

در نامه ارسالی اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر آمده است:

با توجه به گزارشات رسیده برخی از مدیران مدارس هنگام تحویل کارنامه به دانش آموزان تقاضای پرداخت شهریه اجباری دارند نظر به دستورالعملهای مربوطه فقط مدارس خاص ( شاهد، استعدادهای درخشان) دارای مجوز دریافت شهریه محسوب هستند و مابقی مدارس فقط بصورت مشارکتی (بدون اجبار) کمک های مردمی را می توانند دریافت نمایند مدارس هیات امنای در صورت داشتن قرارداد ارائه فعالیت های فوق برنامه با اولیاء دانش آموز بر اساس قرارداد مذبور می توانند شهریه دریافت نمایند، در غیر اینصورت حق دریافت هیچگونه وجهی را نخواهند داشت.