محمد ۵٠ ساله ، یکی از چهره ای جوان سپاه است. فردی که در قامت عملگرایی تلاش می کند در مسیر توسعه و پیشرفت فعالیت کند. اما او یادآور چه کسی است؟ احمدی نژاد؟ ابدا. او قالیباف جوان را به ما یادآوری می کند. هنگامی که فرمانده قرارگاه خاتم بود. هرچقدر این روزها، قالیباف در […]

محمد ۵٠ ساله ، یکی از چهره ای جوان سپاه است. فردی که در قامت عملگرایی تلاش می کند در مسیر توسعه و پیشرفت فعالیت کند. اما او یادآور چه کسی است؟ احمدی نژاد؟ ابدا. او قالیباف جوان را به ما یادآوری می کند. هنگامی که فرمانده قرارگاه خاتم بود.

هرچقدر این روزها، قالیباف در سیاست ضعیف عمل کرده، سعید محمد تلاش می کند دقیق عمل کند. رقیب اصلی او در این انتخابات قالیباف است.

سعید محمد،‌ محمد باقر قالیباف جوان و متعلق به سال ٢۴٠٠ در جریان اصولگراست. او جهادی است و می تواند ادبیاد جهادی را دوباره با صدا و گویش تازه برای گوش های مشتاق بگوید.

سعید محمد تمامی مولفه های همیشه در انحصار قالیباف درباره جهادی گری و لباس خاکی و استایل های رئیس جمهور مردمی را دارد و بسیاری از حواشی اجباری همراه با قالیباف را ندارد. او یک بر هیچ از قالیباف جلوست.
نکته جالب تصاویر تبلیغاتی محمد و قالیباف است ، هر دو با تصویر شهید سلیمانی

  • منبع خبر : سازندگی