در ادامه شناسایی و بررسی تخلفات توسط سازمان بازرسی، محکومیت قضایی برای ۶ نفر از افراد مربوط به یکی از شهرداری‌های استان بوشهر صادر شد.

در ادامه شناسایی و بررسی تخلفات توسط سازمان بازرسی، محکومیت قضایی برای ۶ نفر از افراد مربوط به یکی از شهرداری‌های استان بوشهر صادر شد.

این تخلفات مربوط به دو پروژه بوده که در این خصوص برای شهردار، پیمانکار و چهار نفر از اعضای یکی از شهرداری ها پس از بررسی و صدور کیفرخواست مراتب در دادگاه بدوی منجر به صدور رای از یک تا پنج سال حبس شده است.

از سال گذشته تاکنون نیز حدود ۲۰ نفر از کارکنان شهرداری‌ها در استان بوشهر به اتهام تخلفات مالی دستگیر شده‌اند.

  • منبع خبر : فارس