شکایت وزارت نفت از خبرنگار افشاگر 🔹درپی انتشار نامه مربوط به حقوق مدیرکل دفتر وزیر نفت، این وزارتخانه از عاطفه اسماعیلی، خبرنگار خوزستانی و دو فرد دیگر به اتهام انتشار اسناد محرمانه شکایت کرد.

شکایت وزارت نفت از خبرنگار افشاگر

🔹درپی انتشار نامه مربوط به حقوق مدیرکل دفتر وزیر نفت، این وزارتخانه از عاطفه اسماعیلی، خبرنگار خوزستانی و دو فرد دیگر به اتهام انتشار اسناد محرمانه شکایت کرد.

  • منبع خبر : عصر ایران