مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر با اشاره به آلودگی‌های صنایع نفتی در حوزه خشکی و دریا، گفت: تمام شرکت‌های نفتی استان بوشهر ملزمبه ارائه برنامه مدیریت زیست محیطی خود شدند.

فرهاد قلی نژاد امروز در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: استان بوشهر میزبان حجم عظیمی از صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و صنایع مرتبط است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر با اشاره به اینکه صنایع نفتی در حوزه خشکی و دریا آلودگی‌هایی داشته که موجب آلودگی‌های آب و خاک و هوا می‌شود تصریح کرد: رعایت ملاحظات زیست محیطی در راستای پیشگیری از آلودگی‌های محیط زیست ضروری است.

وی تاکید کرد: هر نوع فعالیت در طبیعت باید با در نظر گرفتن ملاحظات زیست محیطی در راستای پیشگیری از آلودگی‌های محیط زیست باشد تا موجب خسارت به طبیعت و محیط زیست نشود.

وی ادامه داد: فعالیت‌های نفتی اعم حفاری چاه‌ها، بهره برداری و انتقال نفت و محصولات آن اگر بدون رعایت ملاحظات زیست محیطی و جلوگیری از اثرات نامطلوب باشد موجب آلودگی‌های شدید در محیط زیست می‌شود.

قلی‌نژاد تاکید کرد: این فعالیت‌ها وفق قوانین و مقررات باید ملاحظات زیست محیطی رعایت و ضمن ارزیابی زیست محیطی، باید اقدامات پیشگیرانه انجام و مجوزهای لازم قبل از هر گونه فعالیت از سازمان حفاظت محیط زیست اخذ شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر بیان کرد: استان بوشهر نیز به دلیل ذخایر عظیم نفت و گاز یکی از استان‌هایی است که باید در این زمینه بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: در این راستا همه شرکت‌های نفتی مستقر در استان ملزم شده‌اند برنامه مدیریت زیست محیطی خود را در راستای انجام الزامات و ملاحظات زیست محیطی و پیشگیری و رفع آلودگی‌های محیط زیست ارائه کنند.

وی گفت: برنامه مدیریت زیست محیطی برخی شرکت‌ها تدوین و تصویب شده است و اقدامات آن در حال انجام است و سایر شرکت‌ها نیز در استان بوشهر در حال تدوین هستند.

  • منبع خبر : فارس