فارس نوشت: صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش چشم‌ انداز اقتصادی جهان که دقایقی پیش منتشر شد، رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی را ۲.۵ درصد برآورد کرد که نسبت به پارسال کاهش یافته و پیش بینی کرد که در سال بعد نیز به ۲ درصد کاهش یابد.

جدیدترین گزارش چشم‌انداز اقتصادی جهان صندوق بین‌المللی پول که دقایقی پیش منتشر شد، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۱ که دو ماه تا پایان آن مانده است ۲.۵ درصد برآورد کرده است.

این نهاد بین المللی نرخ رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۰ را نیز ۳.۴ درصد اعلام کرده است.

پیش بینی صندوق بین المللی پول از رشد اقتصادی ایران

صندوق بین المللی پول

این درحالی است که IMF در گزارش خود که در پاییز ۹۹ منتشر شد، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۰ را منفی ۵ درصد اعلام کرده بود و نوید رشد اقتصادی ۳.۲ درصدی در سال ۲۰۲۱ را داده بود که به این ترتیب برآورد خود از رشد اقتصادی ۲۰۲۰ را افزایش داده و پیش بینی ۲۰۲۱ را کاهش داده است.

همچنین بر اساس برآورد صندوق بین المللی پول، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۲ یعنی سال بعدی میلادی ۲ درصد پیش بینی شده است.

بر اساس این گزارش، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۹ برابر با منفی ۶.۸ و در سال ۲۰۱۸ برابر با منفی ۶ عنوان شده است.

کاهش نرخ تورم در سال ۲۰۲۲

همچنین، نرخ تورم ایران در سال ۲۰۲۱ برابر با ۳۹.۳ درصد پیش بینی شده است. رقم تورم ایران در سال ۲۰۲۰ نیز ۳۶.۴ درصد اعلام شده است.

این نهاد بین المللی از کاهش نرخ تورم ایران در سال آینده میلادی به ۲۷.۵ درصد خبر داده است.

افزایش نرخ بیکاری در سال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲

صندوق بین المللی پول، نرخ بیکاری کشور در سال جاری میلادی را ۱۰ درصد برآورد کرده و این رقم در سال ۲۰۲۰ را ۹.۶ درصد تخمین زده است.

همچنین در این گزارش، نرخ بیکاری ایران در سال آینده ۱۰.۵ درصد پیش‌ بینی شده است. به این ترتیب نرخ بیکاری در سال پیش روی میلادی افزایش می یابد.

افزایش نرخ تراز تجاری در سال ۲۰۲۱

همچنین تراز حساب جاری ایران از منفی یک ۰.۱ در سال ۲۰۲۰ به ۱.۳ درصد در سال ۲۰۲۱ رشد خواهد داشت. این رقم در سال بعد به یک درصد کاهش می یابد.

چند روز پیش، بانک جهانی رشد اقتصادی ۲.۱ درصدی را برای اقتصاد ایران پیش بینی کرد.

در حال حاضر نشست مشترک صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در حال برگزاری است.