این رخداد که از ساعت ۱۹:۱۴ به وقت تهران (۱۶:۴۴ به وقت گرینویچ) روی داده است، دسترسی جهانی به این شبکه ها در تمام نقاط جهان را غیر ممکن ساخته است. هنوز دلایل این قطع از نظر فنی توضیح داده نشده است ولی پیشبینی می شود مشکل فنی پیش آمده چندان به طول نیانجامد و […]

این رخداد که از ساعت ۱۹:۱۴ به وقت تهران (۱۶:۴۴ به وقت گرینویچ) روی داده است، دسترسی جهانی به این شبکه ها در تمام نقاط جهان را غیر ممکن ساخته است.

هنوز دلایل این قطع از نظر فنی توضیح داده نشده است ولی پیشبینی می شود مشکل فنی پیش آمده چندان به طول نیانجامد و کاربران مجددا به این شبکه ها دسترسی پیدا کنند