براساس اخبار غیر رسمی دو تن از مدیران استانداری بوشهر به اتهام تخلفات مالی در برخی سازمان‌های وابسته به وزارت کشور دستگیر شدند. براساس شنیده‌ها تحقیقات در مورد تخلف این دو مدیر و برخی چهره‌های همراه آنها وابسته به یکی از استانداران اسبق بوشهر است که در روزهای آینده اخبار رسمی منتشر خواهد شد. به […]

براساس اخبار غیر رسمی دو تن از مدیران استانداری بوشهر به اتهام تخلفات مالی در برخی سازمان‌های وابسته به وزارت کشور دستگیر شدند.

براساس شنیده‌ها تحقیقات در مورد تخلف این دو مدیر و برخی چهره‌های همراه آنها وابسته به یکی از استانداران اسبق بوشهر است که در روزهای آینده اخبار رسمی منتشر خواهد شد.

به گفته منابع مطلع امکان دستگیری برخی مدیران ارشد استان بوشهر به اتهام همکاری در اختلاس و تخلفات مالی، وجود دارد.