مدیر کل بنادر و دریانوردی استان: ۶ طرح دریایی و بندری فردا با حضور وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در استان بوشهر به بهره‌برداری می‌رسد.

مدیر کل بنادر و دریانوردی استان: ۶ طرح دریایی و بندری فردا با حضور وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در استان بوشهر به بهره‌برداری می‌رسد.