تبعیت از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برای همه از جمله مراجع قضائی لازم است و همگان باید برگ سبز را به عنوان سند رسمی خودرو بشناسند.

تبعیت از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برای همه از جمله مراجع قضائی لازم است و همگان باید برگ سبز را به عنوان سند رسمی خودرو بشناسند.

پس از انتشار گسترده روز گذشته بخشنامه ابلاغی دادستان کل کشور به دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور مبنی بر ملزم نبودن معامله‌گران خودرو به “تنظیم سند خودرو” در دفاتر اسناد رسمی، واکنش‌های متعددی مطرح شد. بر این اساس حجت‌الاسلام منتظری، دادستان کل کشور به صورت تلفنی در اخبار سراسری شبکه اول حضور یافت و توضیحاتی در این باره ارائه داد.

وی با اشاره به نقد رئیس کانون سردفتران و دفتریاران که اعلام کرده؛ علیرغم صدور بخشنامه دادستان کل کشور، صدور سند رسمی خودرو در دفاتر رسمی را بر اساس قانون می‌دانیم و این روند همچنان باید ادامه داشته باشد، گفت: شخص محترمی که این حرف را می‌زند می‌داند که در هیچ کجای قانون حضور در دفاتر اسناد رسمی الزام نیست.

منتظری افزود: قانون به نحوی است که کانون سردفتران به نوعی از آن برداشت می‌کند و نیروی انتظامی هم به نوع دیگری. اما آنچه الزام‌آور بوده، بخشنامه سازمان ثبت بود که از سوی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.

دادستان کل کشور ادامه داد: تبعیت از رأی هیئت عمومی برای همه لازم است و مسلماً وقتی دارندگان برگ سبز به مراجع قضائی مراجعه می‌کنند، مراجع قضائی هم باید از رأی هیئت عمومی تبعیت کنند و نمی‌توانند تخلف کنند و تخلف از رأی هیئت عمومی برای آنها، تخلف انتظامی محسوب خواهد شد.