️بردستانی مدیرکل دفتر امور شهری استانداری بوشهر در دیدار با اعضای شورای شهر جم گفت: تاکنون ۲۱ شهردار توسط شوراهای شهرهای استان انتخاب و برای طی فرآیندهای قانونی معرفی شده اند. ️در شهرستان های دشتی، گناوه و دیلم هیچ شهرداری انتخاب نشده است‌. ️همه شهرداران شهرستان های کنگان، عسلویه و جم انتخاب شده اند. شوراها […]

️بردستانی مدیرکل دفتر امور شهری استانداری بوشهر در دیدار با اعضای شورای شهر جم گفت: تاکنون ۲۱ شهردار توسط شوراهای شهرهای استان انتخاب و برای طی فرآیندهای قانونی معرفی شده اند.

️در شهرستان های دشتی، گناوه و دیلم هیچ شهرداری انتخاب نشده است‌.

️همه شهرداران شهرستان های کنگان، عسلویه و جم انتخاب شده اند.

شوراها در انتخاب خود بر اساس آئین نامه شرایط احراز صلاحیت شهرداران، بخش نامه های وزارت کشور در خصوص سابقه، مدرک تحصیلی و سایر شرایط تصریح شده در تصویب نامه دی ماه ۱۳۹۷ هیات وزیران اقدام کنند.

از این تعداد ۱۳ شهردار در همان شهر ابقا و یک شهردار نیز برای شهر دیگری انتخاب شده است

️شوراها بغیر از حداقل های در نظر گرفته شده برای انتخاب شهردار در قانون ویژگی های مدیریتی، آشنایی و تجربه در مسائل عمومی و تخصصی حوزه مدیریت شهری و همچنین قوانین موجود در این زمینه را مدنظر قرار دهند