رضا مقاتلی بخشدار شنبه و طسوج در دیدار معلولین و کارآفرینان خانه فرهنگ و کارآفرینی قنطره روستای باغان بیان کرد: امروزه برنامه ریزی فرهنگی در روستاها به عنوان بخشی از فرایند توسعه پایدار روستایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. وی ادامه داد: این نوع برنامه ریزی در جهت تقویت اجزای اصلی هویت فرهنگی جامعه […]

رضا مقاتلی بخشدار شنبه و طسوج در دیدار معلولین و کارآفرینان خانه فرهنگ و کارآفرینی قنطره روستای باغان بیان کرد: امروزه برنامه ریزی فرهنگی در روستاها به عنوان بخشی از فرایند توسعه پایدار روستایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وی ادامه داد: این نوع برنامه ریزی در جهت تقویت اجزای اصلی هویت فرهنگی جامعه روستایی ما در پرتو چینش مناسب و تعیین جایگاه صحیح، باید مورد اهتمام قرار گیرد.
مقاتلی افزود: در جهت تغییرات و کارکردهای نهاد فرهنگی روستاها، تحول باورهای مخالف فرایند توسعه پایدار روستایی، توجه به خرده فرهنگ های عمومی و حذف خرده فرهنگ های مزاحم، و مسأله مصرف گرایی را  باید مد نظر قرار دهیم.
وی اضافه کرد: در چارچوب راهبردها و راهکارهای مدیریت اجتماعی پایدار روستا تشکل های اجتماع محلی، مشارکت، انسجام، اعتماد، روحیه تعاون گرایی و همکاری داوطلبانه در تمام امور اجرایی و زندگی جامعه روستایی باید فراهم گردد.
بخشدار شنبه و طسوج تصریح کرد: با توجه به ظرفیت بالای روستای باغان، خانه فرهنگ و کارآفرینی می‌تواند باعث توسعه این منطقه شود و این روستا را در کانون توجه قرار داده است.

رییس بهزیستی دشتی در نشست با معلولین روستای باغان گفت: اداره بهزیستی دشتی در جهت حمایت از معلولین هنرمند و کارآفرین و دارای مهارت ۴۴میلیون کمک بلاعوض می کند.
عبدالله چیگانی افزود: هم چنین تا مبلغ یکصد میلیون ریال تسهیلات با بهره ۴ درصد پرداخت می کند.
وی اضافه کرد: باید برای معلولین حقی قائل باشیم  تا زمینه حضور معلولین در عرصه های اجتماعی پررنگ تر شود.
رییس مرکز فنی وحرفه ای دشتی نیز بیان کرد: این مرکز آماده است از همه ظرفیت های خود در جهت توانمندسازی معلولین باغان استفاده کند.
عبدالحمید رسولی اضافه کرد: خانه فرهنگ و کارآفرینی باغان فرصت و ظرفیت خوبی برای شناسایی استعدادهای معلولین این روستا است.
لازم به توضیح است که خانه فرهنگ و کارآفرینی روستای باغان با هدف هدفمند کردن فعالیت‌های فرهنگی و هنری در دهه مبارک فجر افتتاح شد.