رئیس کمیته بازرسی بر اجرای پروتکل‌های بهداشتی ستاد مقابله با کرونا استان بوشهر: نانوایی‌ها، دفاتر پیشخوان، پاساژها از مراکزی هستند که میزان رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی در آنها کمتر است و نیاز است این شاخص‌ها در آنها ارتقا یابد. رعایت پروتکل‌های بهداشتی در استان به صورت میانگین ۸۵.۸ درصد مطلوب و ۱۴.۲ درصد نامناسب است.

رئیس کمیته بازرسی بر اجرای پروتکل‌های بهداشتی ستاد مقابله با کرونا استان بوشهر:
نانوایی‌ها، دفاتر پیشخوان، پاساژها از مراکزی هستند که میزان رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی در آنها کمتر است و نیاز است این شاخص‌ها در آنها ارتقا یابد.
رعایت پروتکل‌های بهداشتی در استان به صورت میانگین ۸۵.۸ درصد مطلوب و ۱۴.۲ درصد نامناسب است.

  • منبع خبر : ایرنا