راه اندازی هر رسانه می‌تواند صدای بلندی برای بررسی مشکلات شهرستان باشد و رسانه‌ای موفق تر عمل کند که مطالبه‌گری را در اولویت فعالیت خود قرار دهد و جسارت و صراحت بیان مطالبات مردمی را داشته و سرشار از گفتمان و صداقت در امر خطیر خبر باشد و گزارش‌ها، نقدها و تحلیل‌های مناسب، مدیران را […]

راه اندازی هر رسانه می‌تواند صدای بلندی برای بررسی مشکلات شهرستان باشد و رسانه‌ای موفق تر عمل کند که مطالبه‌گری را در اولویت فعالیت خود قرار دهد و جسارت و صراحت بیان مطالبات مردمی را داشته و سرشار از گفتمان و صداقت در امر خطیر خبر باشد و گزارش‌ها، نقدها و تحلیل‌های مناسب، مدیران را به تکاپو و تلاش وا دارد. راه اندازی سایت خبری صدای دشتی برای شهرستان به فال نیک می گیریم و برای آقای مقاتلی بزرگ و تیم رسانه ای همراه آرزوی موفقیت می کنم.
آقای مقاتلی مدیریت سایت خبری صدای دشتی از مطالبه گران تاثیرگذاربوده و تاکنون توانسته مطالبه‌گر حقوق مردم باشد و مشکلات جامعه را به درستی مطرح نماید. متأسفانه کمتر دیده شده است که رسانه‌های استان با دیدی انتقادی و اصلاحی به ارزیابی روندهای حاکم بر دولت و جامعه بپردازند؛ اما با ظهور این رسانه امیداورم که مدیران توانمند این سایت همچون گذشته با دید اصلاح گری پی گیر مطالبات مردم شهرستان باشند و رسانه را در امر صحیح خبر به پیش ببرند و به دور از مسائل و حواشی جناحی و سیاسی و با ترویج حقیقت جویی مطالبه گر حقوق مردم باشند و همچون گذشته، اعتماد مردم به رسانه‌ها را افزایش دهند.
از جناب آقای مقاتلی بزرگوار انتظار داریم آنچه زیر پوست شهر و شهرستان می‌گذرد و کمتر دیده شده به تصویر بکشانند و تمام‌نمای واقعیت‌‌های جامعه امروز باشند ، و از این فرصت بدست آمده و با ارتباط درست و منطقی با جامعه و مدیران شهرستان بسیاری از روندها، رویدادها و افراد در رسانه‌ بازتاب دهند و صدای بسیار رسایی برای مردم دشتی باشند
و این رسانه مشکلات اساسی مردم را در اولویت و ارجحیت قراردهد.
با آرزوی توفیق برای جناب مقاتلی امید است صدای دشتی رسانه ای تاثیرگذاربرای مردم دشتی باشد و شاهد افزایش رسانه های دیگری در حوزه رسانه دشتی باشیم.