مراسم تحلیف و تشکیل هیئت رییسه شوراهای روستایی بخش شنبه و طسوج همزمان با چهاردهم مرداد و شروع رسمی فعالیت دوره ششم شوراهای اسلامی برگزار شد. مقاتلی بخشدار شنبه و طسوج با قدردانی از تلاشهای اعضای دوره پنجم شوراهای اسلامی و تبریک به منتخبین و راهیابی و عضویت آنها در دوره ششم شورا، انتخاب مستقیم […]

مراسم تحلیف و تشکیل هیئت رییسه شوراهای روستایی بخش شنبه و طسوج همزمان با چهاردهم مرداد و شروع رسمی فعالیت دوره ششم شوراهای اسلامی برگزار شد.

مقاتلی بخشدار شنبه و طسوج با قدردانی از تلاشهای اعضای دوره پنجم شوراهای اسلامی و تبریک به منتخبین و راهیابی و عضویت آنها در دوره ششم شورا، انتخاب مستقیم اعضای شورا توسط مردم را فرصتی مناسب برای تصمیم سازی توسط مردم برای تعیین سرنوشت خود عنوان کرد و افزود در حقیقت شوراها نماد حاکمیت مردم بر خود هستند و این امر وظیفه منتخبین و اعضای شوراها را در مدیریت صحیح حوزه تحت مسئولیتشان خاص و ویژه خواهد کرد.

بخشدار شنبه و طسوج با عنوان اینکه شوراها باید با ارتباط مستمر با مردم مشکلات را احصاء و در حدود وظایف قانونی خود نسبت به کاهش آنها اقدام نمایند افزود هر کجا قانون معیار عمل قرار گیرد خطاها به حداقل خواهد رسید و در این راستا اشراف بر قوانین و مقررات می تواند مانع بروز هرگونه خطا و شکل گیری تخلف احتمالی باشد و بنابراین درخواست داریم اعضای جدید با مطالعه و اشراف بر قوانین و نیز بهره گرفتن از تجربیات و همچنین ظرفیت نخبگان روستایی نسبت به طی صحیح و موثر حوزه مسئولیتی خود اقدام نمایند.

مقاتلی اولویت بندی اقدامات و همفکری و تعامل صحیح شوراها با دستگاه های اداری و اجرایی را عاملی برای تسریع در موفقیت و توسعه و پیشرفت مطلوب روستایی ارزیابی کرد و ادامه داد باید از فرصت ها و ظرفیت ها هر چند محدود هم باشند به بهترین شکل بهره گرفت تا از فرصت خدمتی که برای شما فراهم شده است به نحو صحیح و اصولی استفاده شود.