آنطور که شنیده ها روایت می کنند انتخاب اعضای کابینه سیزدهم به ریاست دکتر رییسی وارد فاز اصلی یعنی ارائه برنامه به رییس جمهور توسط گزینه های اصلی شده است. به گزارش صدای دشتی در این میان معاونین رییس جمهور که مطابق قانون نیازی هم به گذر از خوان مجلس نخواهند داشت، ظاهراً مراحل نهایی […]

آنطور که شنیده ها روایت می کنند انتخاب اعضای کابینه سیزدهم به ریاست دکتر رییسی وارد فاز اصلی یعنی ارائه برنامه به رییس جمهور توسط گزینه های اصلی شده است.
به گزارش صدای دشتی در این میان معاونین رییس جمهور که مطابق قانون نیازی هم به گذر از خوان مجلس نخواهند داشت، ظاهراً مراحل نهایی خود را طی می کند.
بر اساس آنچه شنیده می شود جانشین اسحاق جهانگیری در دولت سیزدهم قطعی شده است و حضور محمد مخبر رییس فعلی ستاد اجرایی فرمان امام در این معاونت قطعی شده است.
در دیگر معاونت رییس جمهور که شاید یکی از مهم ترین و حساس ترین جایگاه های اقتصادی دولت را شامل خواهد شد نیز ظاهراً حضور فرهاد رهبر بعنوان جایگزین محمد باقر نوبخت نهایی شده است.
همچنین بر اساس آنچه شنیده می شود حضور سخنگوی کنونی دستگاه قضا نیز در کابینه دولت رییسی نهایی شده است و غلامحسین اسماعیلی جایگزین واعظی و رییس دفتر رییس جمهور خواهد شد.