راه اندازی سایت وزین خبری صدای دشتی را به عموم مردم فهیم شهرستان دشتی و مسئولین محترم این شهرستان و مدیران ارشد استان بوشهر تبریک و تهنیت عرض میکنم. توسعه فضای رسانه ای شهرستان لازمه مشارکت جدی عموم مردم،دانشجویان و نخبگان و از همه مهمتر مسئولین و دولتمردان است.بی شک تاسیس رسانه ها به ارتقاء […]

راه اندازی سایت وزین خبری صدای دشتی را به عموم مردم فهیم شهرستان دشتی و مسئولین محترم این شهرستان و مدیران ارشد استان بوشهر تبریک و تهنیت عرض میکنم.
توسعه فضای رسانه ای شهرستان لازمه مشارکت جدی عموم مردم،دانشجویان و نخبگان و از همه مهمتر مسئولین و دولتمردان است.بی شک تاسیس رسانه ها به ارتقاء علمی،فرهنگی، اجتماعی،اقتصادی و سایر زمینه هایی از این قبیل و همچنین تشکیل حلقه ارتباطی بین مسئولین و مردم خواهد گردید.
قطعا این مشارکت موجب اینست که شهرستان دشتی در مسیر توسعه و پیشرفت روند بهتری داشته باشد.
ودر آخر آرزو دارم سایت خبری صدای دشتی همواره با رعایت کامل اصول خبری و اخلاق و روش های حرفه ای و تاکید میکنم با مشارکت مردم و مسئولین و دولت مردان همواره درجهت حفظ و تقویت وحدت و تبیین منافع و مصالح شهرستان دشتی و صیانت از آنها همچون سابق قدم مثبتش موجب توسعه شهرستان دشتی گردد.