زلاتکو کرانچار سرمربی سابق تیم ملی امید و سپاهان و پرسپولیس درگذشت ! کرانچار ۱۰ روز پیش به علت تشدید بیماری به بیمارستانی در زاگرب منتقل شد، اما تلاش پزشکان بی نتیجه ماند

زلاتکو کرانچار سرمربی سابق تیم ملی امید و سپاهان و پرسپولیس درگذشت !

کرانچار ۱۰ روز پیش به علت تشدید بیماری به بیمارستانی در زاگرب منتقل شد، اما تلاش پزشکان بی نتیجه ماند