عبدالله نادری در نشست با بازرسین انتخابات ۱۴۰۰ در شهرستان دشتی با اشاره به جایگاه خطیر بازرسین در امر برگزاری انتخابات اظهار داشت: کسانی که در امر بازرسی مشارکت می کنند باید اشرافیت کامل به قانون انتخابات داشته باشند. وی افزود: همه تمهیدات لازم برای برگزاری انتخابات باشکوه در سطح شهرستان اتخاذ شده و هیچ […]

عبدالله نادری در نشست با بازرسین انتخابات ۱۴۰۰ در شهرستان دشتی با اشاره به جایگاه خطیر بازرسین در امر برگزاری انتخابات اظهار داشت: کسانی که در امر بازرسی مشارکت می کنند باید اشرافیت کامل به قانون انتخابات داشته باشند.

وی افزود: همه تمهیدات لازم برای برگزاری انتخابات باشکوه در سطح شهرستان اتخاذ شده و هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

نادری با بیان اینکه ۹۶ شعبه اخذ رای در سطح شهرستان پیش بینی شده است، ادامه داد: از این تعداد ۵۵ شعبه ثابت و ۴۱ شعبه نیز سیار است .

وی گفت: با توجه به شرایط کرونایی تعداد شعب اخذ رای افزایش یافت بطوری که به نسبت دوره گذشته ۱۳ درصد افزایش یافته است.

نادری خاطر نشان کرد: دو هزارو۵۰۰ نفر در امر برگزاری انتخابات در این شهرستان مشارکت دارند و دوره های آموزشی برای تمامی آنها در حال انجام است.