مدیرکل حفاظت محیط زیست بوشهر گفت: در نظر گرفتن ضوابط کارشناسی در جانمایی معادن و اصلاح قانون معادن از درخواست‌های اصلی این اداره کل است.

روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر روز جمعه به نقل از فرهاد قلی نژاد اعلام کرد: توجه به معیارها و ضوابط زیست محیطی در جانمایی معادن بسیار مهم است ولی با این وجود صدور مجوزهای معدنی بدون استعلام محدوده های معدنی از سازمان محیط زیست  مشکلات فراوانی را برای زیستگاه‌ها، مناطق طبیعی و همچنین حریم مراکز مسکونی ایجاد می‌کند.

وی بیان کرد: فقط در جانمایی و صدور مجوز معادن در محدوده مناطق چهارگانه تحت حفاظت از سازمان محیط زیست به استناد ماده ۲۴ قانون معادن استعلام می‌شود در صورتی که این روند باید به تمام مناطق تعمیم داده شود.

قلی‌نژاد ادامه داد: توجه به محیط زیست در روند توسعه، برای تحقق توسعه پایدار و پیشگیری از تخریب و آلودگی‌ها ضروری است.

وی گفت: ضرورت رعایت اصول زیست محیطی در استان بوشهر به دلیل روند توسعه در سواحل و وجود صنایع بزرگ نفت و گاز بیشتر است.

قلی‌نژاد افزود: به همین علت گروه کاری محیط زیست و آمایش سرزمین به عنوان زیرمجموعه شورای برنامه ریزی استان برای توجه به مسائل و اصول زیست محیطی، تطبیق جانمایی طرح‌های توسعه با سند آمایش سرزمین و لحاظ کردن ملاحظات کارشناسی از سال ۹۹ تشکیل شده است.

وی با اشاره به اهمیت معیارهای زیست محیطی در جانمایی معادن ادامه داد: صدور مجوزهای معدنی بدون استعلام محدوده‌های معدنی از سازمان حفاظت محیط زیست مشکلات فراوانی را برای زیستگاه‌ها و مناطق طبیعی و همچنین حریم مراکز مسکونی ایجاد می‌کند که باید تسبت به آن ساماندهی مناسبی صورت گیرد.

قلی‌نژاد یادآورشد: باتوجه به اینکه سند آمایش سرزمین استان بوشهر به دستگاه‌های اجرایی استان ابلاغ شده، بنابراین تطبیق جانمایی همه طرح‌های صنعتی و خدماتی و سایر موارد با سند آمایش سرزمین استان الزامی است.

وی گفت: تطبیق با سند آمایش و موافقت دستگاه‌های اجرایی مرتبط با کلیات طرح‌ها فرایند صدور مجوزها را کوتاه‌تر خواهد کرد.