نماینده دائم ایران در سازمان ملل گفت: اجرای تعهدات برجامی از سوی آمریکا نیازی به مذاکرات ندارد و واشنگتن باید براساس قطعنامه ۲۲۳۱شورای امنیت و توافق هسته‌ای به تعهدات خود عمل کند.

نماینده دائم ایران در سازمان ملل گفت:

اجرای تعهدات برجامی از سوی آمریکا نیازی به مذاکرات ندارد و واشنگتن باید براساس قطعنامه ۲۲۳۱شورای امنیت و توافق هسته‌ای به تعهدات خود عمل کند.

  • منبع خبر : ایسنا