مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر گفت: کشاورزان این استان بقایای مزارع گندم را پس از برداشت محصول، نسوزانند زیرا این کار علاوه بر آلودگی هوا منجر به تخریب بافت خاک می‌شود.

فرهاد قلی نژاد گفت: همچنین براساس قوانین و مقررات سوزاندن بقایای کشتزارها پس از برداشت محصول ممنوع است.

وی ادامه داد: بقایای کشتزارهای گندم شامل کاه و کلش به عنوان خوراک دام ارزش اقتصادی دارد که سوزاندن آن موجب ایجاد آلودگی و از بین رفتن موجودات زنده و خسارت به بافت خاک می‌شود.

هر ساله پس از برداشت محصول گندم برخی از کشاورزان مبادرت به آتش زدن کاه و کلش و بقایای کشت در سطح مزارع می‌کنند که این عادتی ناپسند است‌.