در جلسه دیروز هیئت دولت که به ریاست حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهوری برگزار شد، اعضای دولت با اصلاح مصوبه مربوط به برنامه جایگزینی شناور‌های سنتی تجاری با ظرفیت کمتر از (۵۰۰) تُن (لنج تجاری) موافقت کردند. براساس مصوبه هیئت وزیران، ۳۰ درصد از ۵۰ درصد سود بازرگانی وصولی از کالا‌های ملوانی ناشی از […]

در جلسه دیروز هیئت دولت که به ریاست حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهوری برگزار شد، اعضای دولت با اصلاح مصوبه مربوط به برنامه جایگزینی شناور‌های سنتی تجاری با ظرفیت کمتر از (۵۰۰) تُن (لنج تجاری) موافقت کردند.

براساس مصوبه هیئت وزیران، ۳۰ درصد از ۵۰ درصد سود بازرگانی وصولی از کالا‌های ملوانی ناشی از اجرای این تصویب نامه به عنوان اجرای طرح جایگزین و اسقاط شناور‌های سنتی چوبی به حساب مربوط نزد خزانه داری کل کشور واریز می‌شود تا از محل اعتبارات مصوب مربوط در اختیار سازمان بنادر و دریانوردی قرار گیرد.

همچنین ۲۰ درصد باقیمانده از ۵۰ درصد سود بازرگانی وصولی از کالای ملوانی ناشی از اجرای تصویب نامه مذکور به عنوان اجرای طرح جایگزین و اشتغال زایی ملوانانی که شغل خود را از دست داده اند و تأمین بیمه آن‌ها به حساب مربوط نزد خزانه داری کل کشور واریز می‌شود تا از محل اعتبارات مصوب مربوط در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گیرد.