به مناسبت هفته سلامت مقاتلی بخشدار شنبه و طسوج با حضور در مرکز خدمات جامع سلامت شنبه ضمن بازدید از قسمت های مختلف این مرکز و گفتگو با پرسنل این مرکز از خدمات آنان تجلیل کرد بخشدار شنبه و طسوج شرایط خطیر هفته های اخیر را یادآوری کرد و افزود نباید از یاد ببریم که […]

به مناسبت هفته سلامت مقاتلی بخشدار شنبه و طسوج با حضور در مرکز خدمات جامع سلامت شنبه ضمن بازدید از قسمت های مختلف این مرکز و گفتگو با پرسنل این مرکز از خدمات آنان تجلیل کرد
بخشدار شنبه و طسوج شرایط خطیر هفته های اخیر را یادآوری کرد و افزود نباید از یاد ببریم که بخصوص در هفته های اخیر مدافعان سلامت این بخش با چه سختی و مشقاتی مواجه شدند و حتی بصورت شبانه روزی برای خدمت رسانی و کاهش آلام جامعه و ارتقاء سلامت مردم تلاشهای بی وقفه انجام دادند
مقاتلی با اشاره به جایگاه رفیع کنونی مدافعان سلامت ابراز داشت، واژه ی مدافعان سلامت نامی جاودانه در تاریخ ایران خواهد ماند و بنده به نمایندگی از مردم سطح بخش و همه ی مدیران، امروز برای تجلیل و قدردانی از شما عزیزان مدافع سلامت بر حسب وظیفه خدمت شما رسیده ام اما به یقین همه مردم و مسئولین قدردان زحمات و مجاهدتها و تلاشهای بی وقفه شما عزیزان خواهند بود.
در پایان این بازدید مقاتلی بخشدار شنبه و طسوج با اهداء لوح سپاس از خدمات صورت گرفته مدافعان سلامت در حوزه سلامت تجلیل کرد.