۱۹۰ نماینده مجلس به بهانه استنکاف رییس‌جمهوری از ابلاغ ۱۳ قانون از او به قوه‌قضاییه شکایت کرده‌اند.

اما ماجرای این پرونده‌سازی‌های سریالی و تکراری چیست؟
حسینعلی امیری، نماینده پارلمانی رئیس‌جمهوری به این سؤال ایرنا پاسخ داده‌است.