رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتی از خرید تجهیزات سرمایشی بخش کرونای بیمارستان زینبیّه(س) خورموج با همت شهرداران شهرستان خبر داد.مهندس پرویز احمدی با اعلام این خبر گفت: تجهیزات سرمایشی بخش کرونای بیمارستان زینبیّه(س) به ارزش ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال با کمک و همیاری شهرداران شهرهای خورموج، کاکی، شنبه و بادوله خریداری […]

رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتی از خرید تجهیزات سرمایشی بخش کرونای بیمارستان زینبیّه(س) خورموج با همت شهرداران شهرستان خبر داد.مهندس پرویز احمدی با اعلام این خبر گفت: تجهیزات سرمایشی بخش کرونای بیمارستان زینبیّه(س) به ارزش ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال با کمک و همیاری شهرداران شهرهای خورموج، کاکی، شنبه و بادوله خریداری گردید.
وی ضمن قدردانی از تعامل شهرداران شهرستان با حوزه سلامت گفت: مجموعه بهداشت و درمان همواره از تعامل شهرداران در مقاطع مختلف در جهت پیشبرد برنامه‌های حوزه سلامت از جمله در زمینه مقابله با کرونا و اجرای طرح شهید سلیمانی و نیز تکمیل زیرساختهای بهداشتی درمانی بهره‌مند بوده است.

کرونای جهش‌یافته از قدرت انتقال و سرعت انتشار بسیار بالایی برخوردار است.