دبیر ستاد تنظیم بازار: علت گرانی این روزهای میوه صادرات است؛ میزان صادرات میوه این روزها در مقایسه با سنوات گذشته، افزایش یافته است. خریدهای تنظیم بازاری سیب و پرتقال حدود ۲ ماه قبل انجام شده و ارتباطی به گرانی‌های اخیر ندارد. میوه‌های تنظیم بازاری از اواسط اسفند عرضه می‌شوند که این اقدام تا حدودی […]

دبیر ستاد تنظیم بازار:
علت گرانی این روزهای میوه صادرات است؛ میزان صادرات میوه این روزها در مقایسه با سنوات گذشته، افزایش یافته است.

خریدهای تنظیم بازاری سیب و پرتقال حدود ۲ ماه قبل انجام شده و ارتباطی به گرانی‌های اخیر ندارد.

میوه‌های تنظیم بازاری از اواسط اسفند عرضه می‌شوند که این اقدام تا حدودی قیمت‌ها را تعدیل می‌کند.

  • منبع خبر : تسنیم