رضا مقاتلی بخشدار شنبه و طسوج گفت: در روز دوم نام نویسی داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی روستا و تیره های عشایری در مجموع ۱۲ نفر ثبت نام خود را نهایی کردند از این تعداد ۱۱ نفر برای شوراهای روستایی و ۱ نفر برای تیره های عشایری نام نویسی کرده اند ۲ نفر از ثبت […]

رضا مقاتلی بخشدار شنبه و طسوج گفت: در روز دوم نام نویسی داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی روستا و تیره های عشایری در مجموع ۱۲ نفر ثبت نام خود را نهایی کردند

از این تعداد ۱۱ نفر برای شوراهای روستایی و ۱ نفر برای تیره های عشایری نام نویسی کرده اند

۲ نفر از ثبت نام کنندگان زن و ۱۰ نفر مرد امروز روز دوم مرد بوده اند

در مجموع دو روز گذشته ۸۳٪ ثبت نام کنندگان از روش های غیر حضوری استفاده کرده اند که نشان از همراهی مناسب داوطلبان با توجه به شرایط کنونی ناشی از ویروس کروناست

ضمن درخواست از داوطلبان برای تکمیل نمودن مدارک خود پیش از اقدام به ثبت نام، به داوطلبان توصیه می کنیم ثبت نام خود را به روزهای آخر موکول نکنند