نشست خبری دکتر ملکی زاده رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر با حضور اصحاب رسانه (یکشنبه‌های خبری) در استانداری بوشهر برگزار شد. 📸امیر حسین خواجه خورموجی

نشست خبری دکتر ملکی زاده رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر با حضور اصحاب رسانه (یکشنبه‌های خبری) در استانداری بوشهر برگزار شد.

📸امیر حسین خواجه خورموجی